Home

Welkom op de website van de Bewonersbelangenvereniging-Kantershof te Amsterdam.

De bewoners belangenvereniging Kantershof informeert bewoners over algemene zaken betreffende de woning, het vereenvoudigen van alledaagse zaken rond de woning, het bevorderen van de sociale cohesie door o.a. het organiseren van de jaarlijkse Burendag en het stimuleren van verduurzaming en vergroening in de wijk. Hiervoor zijn drie werkgroepen actief t.w. het ‘Greenteam’, ‘Kantershof Knalt’ en Stuurgroep ‘EnergietransitieKH’.

Als lid kunt u op onze website informatie aantreffen betreffende lopende zaken van onze vereniging, zoals:

 • bestemmingsplan Kantershof
 • informatie over (klus) bedrijven die veel zaken doen hier op Kantershof en daardoor bekend zijn met de situatie.
 • schilderwerk aan de buitenzijde van uw woning volgens geldende richtlijnen
 • onderhoud van uw dak
 • een collectief contract voor onderhoud van uw centrale verwarmingsketel
 • alle denkbare app groepen in de wijk
 • burendag

Naast het verstrekken van bovengenoemde informatie behartigen wij de gezamenlijke belangen door middel van overleg met verschillende instanties, zoals:

 • Stadsdeel Zuidoost met wie wij overleg hebben over onder meer bouwactiviteiten in de directe omgeving en aanpassingen van wegen en openbare ruimten (straten/plantsoenen/verlichting etc.)
 • Politie met wie wij in contact staan over de veiligheid in de wijk middels de wijkagent.

Dit alles om u een idee te geven van onze activiteiten.

Meer dan 300 huishoudens op Kantershof zijn lid van onze vereniging en ondersteunen door hun lidmaatschap onze activiteiten. Hoe groter het draagvlak, hoe sterker wij staan. Met een bijdrage van slechts €10,00 per kalenderjaar biedt u, als lid van de vereniging, aan ons de financiële ruimte onze activiteiten voort te zetten.

Bent u nog geen lid en wilt u dat wel worden, vul dan het onderstaande vragen formulier in.
Kosten van het lidmaatschap bedragen slechts 10,- per jaar.

Secretariaat: Kantershof 499

1104 HB Amsterdam
tel. 020 –  772 58 78
e:mail: belangenkantershof@gmail.com

Privacyreglement

Onze vereniging werkt conform het privacyreglement Bewonersbelangenvereniging Kantershof.

Privacyregelement Bewonersbelangenvereniging Kantershof

Inschrijvingsformulier

Aanmeldingsformulier

 • MM slash DD slash JJJJ
 • Vaste lijn of mobiel
 • Huisnummer en postcode is voldoende
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Betaling
Wij verzoeken u het contributie bedrag ad € 10,00 p/jaar over te maken op bankrekeningnummer NL43 INGB 0004 381318 onder vermelding van uw huisnummer.

Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van uw betaling.