VLOERISOLATIE OP KANTERSHOF – bericht van de Stuurgroep Energietransitie

Diverse bewoners van Kantershof hebben de afgelopen periode het initiatief genomen om hun vloer individueel vanaf de onderkant te isoleren. Hiervoor moet eerst onder de woning een kruipruimte worden gegraven van ongeveer 60 cm diep, omdat bij de bouw van onze woningen er geen kruipruimte is gemaakt.

Na het uitgraven kan worden gekozen voor diverse isolatiemaatregelen, waaronder:

  • het in de kruipruimte spuiten van een laag isolatieparels;
  • het in de kruipruimte inspuiten van een laag schelpen;
  • het beplakken van de onderzijde van de vloer met plaatmateriaal (minerale wol of kunststof)
  • in de kruipruime thermokussens aanbrengen van folie (methode Maison Maison/Tonzon).

Aan de genoemde isolatiemethodes kleven echter verschillende bezwaren/risico’s.

  • isolatieparels zijn uitermate slecht voor het milieu;
  • schelpen isoleren niet goed meer zodra er vocht in de kruipruimte staat;
  • plaatmateriaal kan loslaten of vochtig worden waardoor de isolatie niet meer goed werkt;
  • thermokussens en folie wordt afgeraden wanneer er zich ratten onder het huis (kunnen)bevinden. Hierdoor kan het materiaal stuk gaan; het verliest dan zijn isolerende waarde

Bij al deze vormen van vloerisolatie moet er ook aandacht zijn voor voldoende ventilatie van de kruipruimte, om vochtproblemen in huis te voorkomen.

Daarnaast is vloerisolatie op Kantershof vanwege het ontbreken van kruipruimtes erg kostbaar (kosten voor het uitgraven van een kruipruimte door een gecertificeerd bedrijf bedragen circa € 3.500,-. Daarbij komen dan nog de kosten voor het toegankelijk maken van de kruipruimte vanuit de woning (ongeveer € 450,-)  en het isoleren zelf ( circa € 2.000,- ).

Vanwege deze bezwaren heeft de Stuurgroep ervoor gekozen om zich te focussen op andere vormen van isolatie, zoals de mogelijkheid van (collectief) isoleren van de voor-en achtergevels en het vervangen van de huidige beglazing door HR++ glas.

NB Als u geen vloerverwarming heeft, kan het een overweging zijn om de vloer van bovenaf te isoleren.