Energietransitie Kantershof

Kies svp een van de subcategorieën onder deze pagina via het menu “Energietransitie”

Wist u dat Amsterdam de ambitie heeft om de K-buurt al in 2030 geheel aardgasvrij te hebben??

Draagvlak gezocht voor gezamenlijk isoleren in Kantershof

Netwerkbijeenkomst 18 oktober 2023

Hoe kan de Stuurgroep Energietransitie Kantershof zoveel mogelijk buurtbewoners meekrijgen in de eerste stap op weg naar een gasloze wijk: de isolatie van de woningen? Deze vraag stond centraal op de netwerkbijeenkomst die de Stuurgroep had georganiseerd in basisschool Samenspel op woensdag 18 oktober.

Rond de dertig bewoners dachten enthousiast mee over deze vraag. Onder leiding van Sylvia de Goede van de LSA (Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners) werd het een dynamische avond waar allerlei vragen, mogelijke oplossingen en ideeën werden opgeschreven en uitgewisseld. Vanzelfsprekend is er draagvlak nodig voor een mogelijke collectieve aanpak van betere isolatie. In eerste instantie gaat het dan om de gevels, waar de meeste ‘winst’ valt te behalen qua weglekken van warmte.

De Stuurgroep bestaat uit acht actieve bewoners met verschillende achtergrond en expertise. Hansbart Broens van deze groep kwam met de heuglijke mededeling dat er door de gemeente subsidie was verleend om diverse noodzakelijke onderzoeken uit te laten voeren door externe partijen. Er is nu aan een bedrijf opdracht gegeven om een bestek op te stellen. Een bestek is kortgezegd een gedetailleerde beschrijving van alle stappen en materialen die nodig zijn om, in het geval van Kantershof, de gevels goed geïsoleerd te krijgen. En met dit bestek zal een drietal aannemers gevraagd worden om een offerte op te stellen om het werk uit te voeren.

Grote verschillen

Hansbart gaf een toelichting op het proces dat de Stuurgroep heeft doorgemaakt: ‘Eerst hadden we de ambitie om een menukaart te gaan ontwikkelen die voor iedereen toepasbaar zouden zijn. Dit bleek echter meer en meer onhaalbaar. De verschillen in huizen, de mensen en de mogelijkheden zijn te groot en blijven zich steeds sneller ontwikkelen. De ontwikkeling van de hybride ketel en warmtepompen bijvoorbeeld gaan enorm snel, waardoor het verstandig is daar nog niet veel mee te doen.’

‘Andere zaken zijn inmiddels juist aardig ontwikkeld. Ik denk dat bijna iedereen die van het gas af wil nu zal kiezen voor een inductieplaat om te koken. Maar de basis van elke energietransitie en voor elk huis is isolatie. Toen onze huizen in 1996 werden gerenoveerd is er met de gevels weinig aandacht voor isolatie geweest. We hebben dan wel dubbel isolatieglas gekregen, maar de afwerking van de gevel is rond uit abominabel. Ook de plaatsing van het kunststof kozijn verdient geen schoonheidsprijs. Kortom, daar is veel winst te halen. Vandaar dat we het isoleren van de gevels als belangrijkste speerpunt hebben gekozen.’

Wat nu?

In een testwoning wordt een zogenaamde q10/dichtheidstest gedaan. Het huis wordt onder druk gezet en gekeken wordt hoeveel druk wegsijpelt door de kieren. Daarna wordt het huis geïsoleerd volgens het bestek en wordt de test nogmaals uitgevoerd. Op deze manier ontstaat een beeld van hoeveel energie er bespaard kan worden door deze ingreep. Bij een goed gevolg kan het uitgerold worden over de wijk.

Stuurgroeplid Rianne Tazelaar had uitgezocht welke (individuele) subsidiemogelijkheden er zijn. Want: in de vraag wat de kosten zijn, zijn natuurlijk veel bewoners geïnteresseerd. Het doel is vanzelfsprekend om de stookkosten te verlagen. De K-Buurt is een voorloperswijk en moet in 2030 van het gas af zijn. De gemeente moet dan meewerken aan oplossingen en financiering, vond zij. Momenteel zijn er weinig opties en zit de energietransitie in een soort vacuüm. De regeling ‘Amsterdam aardgasvrij’ bestaat niet meer. Wel is er de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Er is een vergoeding voor isoleren mogelijk van 19 euro per m2. Zie de website www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen#gevelisolatie

Dit kan ook voor gevel- en glasisolatie verleend worden. Verder is er een lening mogelijk van het Nationaal Warmtefonds. Het gaat om bedragen tussen de 1000 en 71.000 euro met lage rente. Bij een verzamelinkomen van minder dan 60.000 euro bruto bedraagt de rente rond de 0%.

Voorgestelde opties

En welke opties droegen de bewoners aan? Een greep uit de voorstellen:

*Goede Informatie geven via de website en de mail;
*Praat erover in de buurt, met de buren;
*Houd een spreekuur;
*Bied perspectief, ook over de kostenaspecten;
*Organiseer een bijeenkomst alleen voor anderstaligen;*Maak een ansichtkaart voor in de brievenbus met een heldere boodschap over de voordelen van isoleren;

*Zet een banner bij de ingang van de wijk: weet u dat we in 2030 van het gas af gaan? En dan elke maand een andere tekst.

De stuurgroep gaat ermee aan de slag. Dit soort bijeenkomsten gaan vaker plaatsvinden.

Op 7 februari 2024 is er een nieuwe bijeenkomst.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje, waarbij de bewoners napraatten in een gezellige sfeer.


De paars gemarkeerde huizen zijn van mensen die al geïnteresseerd zijn in ons project.