Algemene informatie energietransitie

GASPRIJS OMHOOG: ZITTEN WIJ STRAKS IN DE KOU?

Een aantal bewoners van Kantershof hebben het initiatief genomen om de mogelijkheden te onderzoeken voor de energietransitie, toegesneden op de woningen op Kantershof.

Wij onderzoeken de (on) mogelijkheden en alternatieven voor onze wijk

  • Isolatie (gevels, dak en vloer)
  • Verwarming/Koelen
  • Ventilatie
  • Koken

SAMEN MAATREGELEN NEMEN IS SLIM EN VOORDELIGER

Wilt u meedenken of het proces volgen, meldt u dan aan:
energietransitiekh@gmail.com

Heeft u al verduurzaamd? Vertel ons uw ervaringen:
hansbart@gmail.com

Ook zal er vanuit Hart van de K buurt informatie beschikbaar gesteld worden over dit onderwerp op:
1104enzo.nl/kbuurtaardgasvrij 

Bent u nog geen lid van de Bewonersbelangenvereniging Kantershof kijkt u dan gerust ook verder op deze website rond. De Bewonersbelangenvereniging Kantershof kan veel voor haar leden betekenen. Lid worden kost u slechts  10,- euro per jaar!

Informatie vanuit de energietransitiestuurgroep Kantershof

U heeft de afgelopen tijd al wat informatie van ons t.a.v. de energietransitie ontvangen, Hieronder vindt u deze informatie nogmaals in digitale vorm>

Heads-up flyer verstuurd aan heel Kantershof
Nieuwsbrief Stuurgroep EnergietransitieKH-nov 21
Nieuwsupdate Stuurgroep EnergietransitieKH versie 20-3-22

NB

Het bestuur van de Bewoners Belangenvereniging Kantershof, zowel als de Stuurgroep Energietransitie Kantershof bestaat uit vrijwilligers. De bevindingen van de Stuurgroep en haar eventuele voorstellen in het kader van de energietransitie zijn zuiver informatief van aard en verplichten tot niets.
Overeenkomsten in het kader van verduurzaming van de woningen op Kantershof worden gesloten tussen de eigenaar van de woning en de onderneming die de betreffende werkzaamheden uitvoert.
Het bestuur van de BewonersBelangenverenigingKantershof en/of de leden van de Stuurgroep Energietransitie Kantershof zijn hierbij geen partij en aanvaarden in dit verband geen aansprakelijkheid.”