Burendagen

Het Stadsdeel Zuidoost stelt ons in staat subsidie aan te vragen voor activiteiten welke voor en door Kantershoffers worden georganiseerd.

Sindsdien wordt er in onze wijk tweemaal per jaar een Burendag georganiseerd, meestal in de derde week van maart en september op een zaterdag. De Burendagen worden vooraf gegaan door een ‘Opschoonmoment’ d.w.z. bewoners gaan de wijk in om meestal (rondom) de toegangsweg zwerfvuil te prikken. Als u een trompetter hoort ’s morgens rond half elf dan zijn dat de klanken van Gijs die u oproept tot deelname aan het zwerfvuilprikken. De prikkers komen van de gemeente en meestal nemen mensen achteraf zo’n prikker mee naar huis om voortaan rondom hun huis zwerfvuil op te ruimen.

Zo tegen 12:00 uur is het inlopenmoment bij de Basisschool Samenspel want daar staat een grote tent en wordt het tijd voor een heerlijke lunch die ieder jaar verschilt. De eerste keer hebben diverse buurtbewoners eten gemaakt en kwam er een ‘wereldkeuken’ tevoorschijn. Mevrouw Jeanette E. uit Koornhorst maakte al die keren het toetje. We hebben een BBQ gehad, gemaakt door onze kok Nasr Maher Nasr. Er zijn sprekers over diverse onderwerpen welke de buurt aangaan bijvoorbeeld ons Wormenhotel, het Bloemenlint, de Werkgroep ‘Van het gas af’ en ons ‘Greenteam’ geven informatie.

Mensen ontmoeten hier andere bewoners en denken dan jeetje wat leuk, je ziet elkaar wel voorbij komen maar eens even kennismaken is er dan niet bij terwijl het hier heel laagdrempelig is om elkaar te vertellen wie je  en waar je woont; een praatje is het gevolg!  Er is steeds een ander thema, dit jaar is dat ‘Veiligheid’; hierover komt praten mevrouw Anouschka Ollivieira

(Adviseur Openbare Orde en Veiligheid Bijlmer Oost).Muziek wordt verzorgd door Vietor Archer’s one-manband; een opgewekte mix van wereldmuziek. Wij gebruiken duurzame materialen en scheiden het afval. Wij schenken geen cola of andere frisdranken maar wel bronwaters en wijn, thee, koffie en sapjes.

Het is niet de bedoeling dat wij, Marion en Marina ons verdere leven de Burendagen organiseren. Wilt u zelf eens wat organiseren? Wilt u ons helpen met de voorbereiding of het opruimen achteraf?

Marionschruyer@outlook.com of cmbarink@gmail.com

Impressies

Korte Video-impressie