Insecten hotel

Gezocht: beheerder insectenhotel

   

De bouwers van het insectenhotel zijn klaar. Pieter en Hassan hebben een riant insectenhotel gebouwd. De insecten, bestuivers in Kantershof zijn blij en trots op hun nieuwe onderkomen. HansBart heeft intussen voor de voorbijgangers borden met een uitleg gemaakt. Vanuit de voorbijrijdende auto’s is met foto’s en tekst te zien waarom een insectenhotel zo belangrijk is. Maar ook de schaduwzijde aan het fietspad heeft een bord met uitleg gekregen.

Klimaat Crisis, Stikstof problemen, Eikenprocessierupsen plaag, de natuur reikt ons met de planten en dieren de helpende hand. De bloemen van het Bloemenlint zorgen voor de nodige nectar en pollen. De solitair levende bijen en hommels leven van deze nectar en pollen. En elke bestuiver heeft weer de eigen voorkeur van bloemen. Maar ook de manier van overwinteren en kraamkamers bouwen is bij elke bestuiver weer anders. Maar altijd is dit bijzonder. Alle inheemse planten en dieren hebben de kracht om de Klimaat Crisis, het Stikstof Probleem, de plaag van de Eikenprocessierups in kleine stapjes te overwinnen.

De ene bestuiver gebruikt holtes in takjes of riet. De andere bestuiver nestelt weer in een berg zand. Ook hoopjes klei worden gebruikt. Of geboorde gaten in stukken hout. Zoals er ook holle ruimten is bakstenen gebruikt worden.

Nu is er een openstaande vacature. Er wordt een beheerder gezocht voor het insectenhotel van Kantershof. Deze mooie nieuwe vrijwilligersbaan kan ook in groepsverband vervuld worden. De beheerder heeft verschillende taken. De inheemse planten en hun bloemen moeten beschermd worden. Zonder bloemen, geen nectar of pollen en dus ook geen bewoners van het insectenhotel. Een schone en opgeruimde omgeving is ook van belang. Peuken, blikjes en andere fastfood rommel moet voorkomen worden en zo snel mogelijk verwijderd worden.  Bij constatering van vandalisme contact opnemen met de bouwers Pieter en Hassan. Zij kunnen dan kijken welke reparaties noodzakelijk zijn. Mocht dat nodig zijn dan kan via HansBart gekeken worden of er aanvullende informatie op beschikbare borden bevestigd kan worden.

Verdere functie eisen voor de beheerders van het insectenhotel: liefhebber zijn van mooie natuur in de directe woonomgeving.

De sollicitatie-procedure heeft de vorm van een wedstrijd gekregen. Deelnemers kunnen met een foto aantonen dat zij een bijdrage hebben geleverd aan het insectenhotel; blikken met gevuld met takjes of riet, een hoopje klei naast het insectenhotel, stukken hout met geboorde gaten in diverse afmetingen. isolatie bakstenen met openingen, stapeltje dakpannen. De jury bestaat uit de insectenpopulatie in Kantershof. En alle deelnemers krijgen een presentje van de imker van BijGein.

Foto’s kunnen gestuurd worden naar Greenteamkantershof@gmail.com