Waar is het bestuur van de Bewonersbelangenvereniging Kantershof mee bezig?

De Bewonersbelangenvereniging (BBK) wil u op de hoogte houden waar zij mee bezig is via dit medium en later als de site gemoderniseerd is via de site.

Het huidige Bestuur bestaat uit: Marina Barink, Hansbart Broens en Astrit Blommestijn.
De leverancierslijst is aan verbetering toe en de gehele map die nieuwkomers kregen wordt verbeterd en in ere hersteld. De map zal t.z.t. in zijn geheel op de site te zien zijn en aan nieuwkomers en digibeten worden uitgereikt.
Er is een goed klusbedrijf gevonden (Hugo Thomas 06 13395537 electra-, stuc-, timmer- en loodgieterswerk), hij wordt aan de leverancierslijst toegevoegd
Er is een jongeman gevonden die kleine klusjes in en rond het huis wil doen. Dit moet nog verder uitgewerkt worden en wordt t.z.t. bekend gemaakt
Er is contact gezocht met het Bestuur van Bewonersbelangenvereniging Geerdinkhof; wij gaan kennismaken met hen om van elkaar te leren. Meer hierover later.
T.z.t. komt er een ledenborrel waarop wij u de 3 wijkagenten willen voorstellen. (voor leden).
Het concept-verslag van de ledenvergadering van april dit jaar staat op de website
De Stuurgroep Energietransitie houdt binnenkort een raadpleegbijeenkomst met de bewoners van Kantershof onder het genot van een hapje en een drankje. U wordt hierover nog geïnformeerd.
We gaan het thema ‘onderhoud woningen’ weer nieuw leven in blazen; u krijgt dan weer jaarlijks de vraag of u schilderwerk etc. met korting wilt laten uitvoeren.
Door aangescherpte regelgeving is het stil geworden met aanvragen voor verkamering.
Wim Emmelkamp is onze externe boekhouder sinds de zomer.
Roz Sabir wil graag haar diensten aanbieden in de vorm van jonge bewoners benaderen om o.a. sportieve dingen te doen samen. Zij gaat dit thema oppakken, U hoort nog van haar!
Kishan Nirghin en Hansbart Broens gaan de website verbeteren, die gaat Under construction! Wilt u snel de website vinden? Ga naar bewonersbelangenkantershof.nl en wordt voor € 10 lid van de BBK !
De werkzaamheden aan de beschoeiing hebben inmiddels een aanvang genomen, Hansbart neemt contact op met Dura omdat er een boom gekapt is.
Het Greenteam bekijkt kapvergunningen en wil in het voorjaar het werk aan de geveltuintjes weer oppakken.
Wij hebben van 219 leden een emailadres; heeft u nog geen emailadres aan ons gegeven? Graag alsnog doen op belangenkantershof@gmail.com

Met vriendelijke groet,

      

Marina Barink                                             Hansbart Broens (Aspirant lid)                      Astrit Blommestein