Erfpacht

Afkoop van erfpacht op uw huis is nog steeds heel voordelig voor u.
De eerste ronde afkoop van de erfpacht voor uw huis, met zeer gunstige voorwaarden, is per 8 januari 2020 afgelopen.
Zover wij na hebben kunnen gaan heeft ongeveer een derde van de huizen bezitters hiervan gebruik gemaakt.

Mocht u dit nog niet gedaan hebben, de gemeente Amsterdam komt binnenkort met een zogenaamde Spijtoptantenregeling, die het wederom aantrekkelijk moet maken om over te stappen naar eeuwigdurend afgekochte erfpacht.

Nu overstappen loont ! U bespaart u veel hoge kosten in latere jaren en verhoogt de verkoopwaarde van uw huis !!

De Bewonersbelangenvereniging Kantershof heeft hierover recentelijk twee nieuwsbrieven over rondgestuurd.
Deze kunt u hieronder nogmaals rustig lezen.

nieuwsbrief april 2022 voor alle bewoners 4
aanvulling nieuwsbrief april 2022 voor alle bewoners

Mocht u het lastig vinden, roept u rustig de hulp in van de heren Wim Emmelkamp 020-6997251 of Hansbart Broens 0628421694.

Wij adviseren u om de mail naar mevrouw Boyer de volgende inhoud te geven (herkenbaarheid en volledigheid)

Geachte mevrouw Boyer,

Zoals door u besproken met de heer Wim Emmelkamp, stuur ik u hierbij de dossiernummers van Kantershof ….: E            (woning) en             (carport).
Graag wil ik in aanmerking komen voor de Spijtoptantenregeling.

Met vriendelijke groeten

Notaris

De bewonersbelangenvereniging heeft prijsafspraken gemaakt met notariskantoor Spier en Hazenberg. Bewoners van kantershof kunnen met korting gebruik maken van de diensten van de notaris. Dit werkt als volgt:

Bij het accepteren van de offerte wordt u gevraagd een notariskantoor
aan te wijzen op de keuzelijst. Dat is Spier en Hazenberg.
Vervolgens stuurt u een e-mail naar dit notariskantoor:
melgers@spierenhazenberg.nl of naar vos@spierenhazenberg.nl
met een cc. naar belangenkantershof@gmail.com
In deze e-mail geeft u aan dat u Spier en Hazenberg hebt aangewezen als notaris.

Verder vermeldt u :
uw naam
adres
telefoonnummer

En of u al dan niet lid bent van de Bewonersbelangenvereniging.

U ontvangt een bevestiging van het notariskantoor.

De rest gaat vanzelf lopen.

Een offerte van de notaris voor eventuele additionele werkzaamheden t.b.v de overstap vind u hier

 

Promotiecampagne gemeente met medewerking van  de Bewonersbelangenvereniging Kantershof